Το Dolibarr είναι ένα συμπαγές ERP / CRM που υποστηρίζει διάφορες λειτουργικές μονάδες. Ένα demo που παρουσιάζει όλες τις μονάδες δεν έχει νόημα, καθώς αυτό το σενάριο δεν εμφανίζεται ποτέ (αρκετές εκατοντάδες διαθέσιμες). Έτσι, διατίθενται πολλά προφίλ επίδειξης.


Επιλέξτε το προφίλ που ταιριάζει με επίδειξη δραστηριότητά σας...
Demo DemoCompanyServiceOnlyΔιαχειριστείτε μια δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ελεύθερος πώλησης μόνο
Αυτή είναι μια λίστα των modules που έχουν επιλέξει αυτό το προφίλ demo (μόνο οι περισσότερες κοινές ενότητες είναι ορατά σε αυτό το demo). Επεξεργασία αυτό να έχει μια πιο εξατομικευμένη επίδειξη και κάντε κλικ στο "Start".
Στοιχεία
Προτάσεις
Παραγγελίες πελάτη
Skype
Συμβάσεις/Συνδρομές
Interventions
Αποστολές
Electronic Content Management
Τιμολόγια
Ειδικά έξοδα
Δάνειο
Direct bank payment orders
Περιθώρια
Δωρεές
Τράπεζες και μετρητά
Αφήστε τη διαχείριση των ερωτήσεων
Μέλη
Employee contracts and salaries
Αναφορές εξόδων
ZipAutoFillGr
Paybox
Paypal
PrintIPP
Σημείο Πωλήσεων
Δημοσκόπηση, έρευνα ή ψηφοφορία
Product lot
Προϊόντα
Αποθέματα
Υπηρεσίες
Boutique
Events/Agenda
Έργα/Ευκαιρίες/Leads
Πόροι
Supplier commercial proposal
Προμηθευτές
Incoterm
Ετικέτες/Κατηγορίες
Μαζική αποστολή e-mail
Εξαγωγές δεδομένων
Εισαγωγές δεδομένων
Multi currency
Ροή εργασίας
Printing
Demo DemoCompanyProductAndStocksΔιαχειριστείτε μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση πώλησης προϊόντων
Αυτή είναι μια λίστα των modules που έχουν επιλέξει αυτό το προφίλ demo (μόνο οι περισσότερες κοινές ενότητες είναι ορατά σε αυτό το demo). Επεξεργασία αυτό να έχει μια πιο εξατομικευμένη επίδειξη και κάντε κλικ στο "Start".
Στοιχεία
Προτάσεις
Παραγγελίες πελάτη
Skype
Συμβάσεις/Συνδρομές
Interventions
Αποστολές
Electronic Content Management
Τιμολόγια
Ειδικά έξοδα
Δάνειο
Direct bank payment orders
Περιθώρια
Δωρεές
Τράπεζες και μετρητά
Αφήστε τη διαχείριση των ερωτήσεων
Μέλη
Employee contracts and salaries
Αναφορές εξόδων
ZipAutofill GR
Paybox
Paypal
PrintIPP
Σημείο Πωλήσεων
Δημοσκόπηση, έρευνα ή ψηφοφορία
Product lot
Προϊόντα
Αποθέματα
Υπηρεσίες
Boutique
Events/Agenda
Έργα/Ευκαιρίες/Leads
Πόροι
Supplier commercial proposal
Προμηθευτές
Διεθνείς Εμπορικός Όρος
Ετικέτες/Κατηγορίες
Μαζική αποστολή e-mail
Εξαγωγές δεδομένων
Εισαγωγές δεδομένων
Multi currency
Ροή εργασίας
Άμεση εκτύπωση
Demo DemoCompanyAllΔιαχειριστείτε μια μικρή ή μεσαία εταιρεία με πολλαπλές δραστηριότητες (όλες οι κύριες ενότητες)
Αυτή είναι μια λίστα των modules που έχουν επιλέξει αυτό το προφίλ demo (μόνο οι περισσότερες κοινές ενότητες είναι ορατά σε αυτό το demo). Επεξεργασία αυτό να έχει μια πιο εξατομικευμένη επίδειξη και κάντε κλικ στο "Start".
Στοιχεία
Προτάσεις
Παραγγελίες πελάτη
Skype
Συμβάσεις/Συνδρομές
Interventions
Αποστολές
Electronic Content Management
Τιμολόγια
Ειδικά έξοδα
Δάνειο
Direct bank payment orders
Περιθώρια
Δωρεές
Τράπεζες και μετρητά
Αφήστε τη διαχείριση των ερωτήσεων
Μέλη
Employee contracts and salaries
Αναφορές εξόδων
ZipAutofill GR
Paybox
Paypal
PrintIPP
Σημείο Πωλήσεων
Δημοσκόπηση, έρευνα ή ψηφοφορία
Product lot
Προϊόντα
Αποθέματα
Υπηρεσίες
Boutique
Events/Agenda
Έργα/Ευκαιρίες/Leads
Πόροι
Supplier commercial proposal
Προμηθευτές
Διεθνείς Εμπορικός Όρος
Ετικέτες/Κατηγορίες
Μαζική αποστολή e-mail
Εξαγωγές δεδομένων
Εισαγωγές δεδομένων
Multi currency
Ροή εργασίας
Άμεση εκτύπωση
Demo DemoFundation2Διαχειριστείτε τα μέλη και τον τραπεζικό λογαριασμό του ιδρύματος
Αυτή είναι μια λίστα των modules που έχουν επιλέξει αυτό το προφίλ demo (μόνο οι περισσότερες κοινές ενότητες είναι ορατά σε αυτό το demo). Επεξεργασία αυτό να έχει μια πιο εξατομικευμένη επίδειξη και κάντε κλικ στο "Start".
Στοιχεία
Προτάσεις
Παραγγελίες πελάτη
Skype
Συμβάσεις/Συνδρομές
Interventions
Αποστολές
Electronic Content Management
Τιμολόγια
Ειδικά έξοδα
Δάνειο
Direct bank payment orders
Περιθώρια
Δωρεές
Τράπεζες και μετρητά
Αφήστε τη διαχείριση των ερωτήσεων
Μέλη
Employee contracts and salaries
Αναφορές εξόδων
ZipAutofill GR
Paybox
Paypal
PrintIPP
Σημείο Πωλήσεων
Δημοσκόπηση, έρευνα ή ψηφοφορία
Product lot
Προϊόντα
Αποθέματα
Υπηρεσίες
Boutique
Events/Agenda
Έργα/Ευκαιρίες/Leads
Πόροι
Supplier commercial proposal
Προμηθευτές
Διεθνείς Εμπορικός Όρος
Ετικέτες/Κατηγορίες
Μαζική αποστολή e-mail
Εξαγωγές δεδομένων
Εισαγωγές δεδομένων
Multi currency
Ροή εργασίας
Άμεση εκτύπωση